Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Image title


Descriere generală

Spitalul de Psihiatrie Nucet este o unitate sanitară cu personalitate juridică, de mono-specialitate – psihiatrie, care asigură asistența medicala spitaliceasca în psihiatrie, atât pentru bolnavii din județul Bihor, cât și pentru bolnavii din județele arondate.Misiunea spitalului este de a identifica şi a soluţiona nevoile pacienţilor prin furnizarea unor servicii medicale de calitate, bazate pe competenţă, transparenţă, echitate, eficienţă şi eficacitate.


Viziunea managerială a echipei de conducere este să devină cel mai bun furnizor de asistență medicală psihiatrică din întreaga regiune, etalon al profesionalismului și calității.

Preocupările managementului se axează pe următoarele obiective strategice:

- creşterea calităţii actului medical;

- creşterea calităţii actului managerial;

- dezvoltarea serviciilor medicale oferite;

- adaptarea serviciilor medicale oferite la standardele europene şi internaţionale în domeniu;

- adaptarea serviciilor de îngrijire la cerinţele şi exigentele pacienţilor, aflaţi în centrul atenţiei organizaţiei;

- eficientizarea utilizării resurselor umane ale spitalului;

- personalizarea organizaţiei în raport cu terţi colaboratori;

- obținerea satisfacției pacienților;

- perfecționarea continuă a personalului.

În prezent spitalul este structurat pe 5(cinci) secții având 226 paturi:

Secția Psihiatrie I Acuți 40 paturi

Secția Psihiatrie II Cronici Mixt 70 paturi

Secția Psihiatrie III TBC 36 paturi

Secția Psihiatrie IV (Psihogeriatrie) 42 paturi

Secția Cronici (terapie ocupațională și reabilitare) 38 paturi
Conducere

Miara Horia - manager interimar
Contact 

Str. Pescărușului nr.5, Nucet județul Bihor

Telefon: 0259-339400
Fax: 0259-339400
E-mail: spnucet@yahoo.com

Web:http://www.spnucet.ro