Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor


Descriere generală

Fundaţia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor este legal constituită în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000, modificată prin O.G. nr. 37/2003, şi este persoană juridică română, organizaţie neguvernamentală, cu scop nonprofit şi nepatrimonial şi fără caracter politic, având fondatori: Consiliul Local al municipiului Oradea şi Consiliul Judeţean Bihor.


Scopul Fundaţiei:

asigură protecţia monumentelor istorice, a zonelor de protecţie ale acestora si a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc), aflate în domeniul public și privat al unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Bihor;

colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale, în cazul în care monumentele istorice sau zonele de protecţie a acestora se află pe teritoriul mai multor unităţi administrativ teritoriale;

elaborează şi asigură programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice şi a zonelor de protecţie a acestora din judeţul Bihor, cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii si Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor;

iniţiază, realizează şi derulează activităţi de execuţie a unor lucrări de reconstrucţie, conservare, restaurare, promovare a monumentelor istorice, de artă, de arhitectură şi urbanistice a zonelor de protecţie a acestora precum şi a zonelor protejate (ansambluri urbane, etc), existente în municipiul Oradea şi judeţul Bihor;

realizează valorificarea de materiale de promovare a monumentelor istorice de artă, de arhitectură şi urbanistice a zonelor de protecţie a acestora, precum şi a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc), existente în municipiul Oradea şi judeţul Bihor;

participă la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, a zonelor de protecţie a acestora şi a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc);

sesizează organele competente pentru aplicarea şi luarea de măsuri privind protejarea monumentelor istorice şi a zonelor de protecţie a acestora;

organizează orice alte acţiuni compatibile cu obiectul de activitate.Conducere

Lupșea Angela - Director ExecutivContact

Str. Tudor Vladimirescu, nr.2, Camera 40 Oradea, județul Bihor

Telefon: 0259-408881

Fax: 0259-408881
E-mail: monumente.bihor@gmail.com

Web: http://www.monumentebihor.ro/