Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Image title

Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educațională BihorDescriere generală

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor este o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. Centrul oferă servicii specializate de mediere şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele şi cabinetele logopedice interşcolare, centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

Scopul activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor îl constituie asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în domeniile mai sus menţionate.


Obiectivele principale sunt:

- cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihologice individuale şi sociale;

- asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;

- informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalităţii şi al îmbunătăţirii activităţii didactico-educative;

- crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor/tinerilor în vederea integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;

- implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoală – familie – comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor/tinerilor.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor dezvoltă următoarele servicii:

servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin centru şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică din unităţile şcolare;

servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin cabinetele logopedice şcolare şi interşcolare;

servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;

servicii de mediere şcolară, prin mediatorii şcolari; servicii complexe de educaţie pentru copiii cu deficienţe, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;

servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;

servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;

servicii de terapii specifice, oferite prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă.


Conducere

DIRECTOR - Miko Simina


Contact Str. George Barițiu nr.9A, camera 1, Oradea, județul Bihor

Telefon: 0359-462781
Fax: 0359-190196
E-mail: cjraebihor@yahoo.comcjraebihor@gmail.com

Web: www.cjraebihor.ro