Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Image title


Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai OradeaPrezentare generală

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea este o bibliotecă de drept public, de tip enciclopedic pusă în slujba comunităţii locale şi judeţene şi care permite accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi alte surse proprii de informaţii.Biblioteca are personalitate juridică, funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bihor şi în coordonarea de specialitate a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Biblioteca Judeţeană în calitatea ei de instituţie de cultură, care face parte integrantă din sistemul informaţional naţional, și îndeplineşte următoarele atribuţii:

- colecţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de informare, documentare şi de lectură la nivelul comunităţii judeţene şi organizează Depozitul legal local de documente, potrivit legii;

- coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului Bihor, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrumare profesională;

- asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci;

- elaborează şi editează bibliografia locală curentă, materiale de îndrumare metodologică şi alte publicaţii;

- alcătuiește baze de date şi organizează centre de informare comunitară;

- cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile responsabile, potrivit legii, şi cu organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor educaţiei permanente.


Conducere

Mirișan Ligia - Director General ManagerContact

Str. Armatei Române nr. 1/A, Oradea, județul Bihor

Telefon: 0259-431257

Fax: 0259-431257
E-mail: biblio_ligiamirisan1@yahoo.com

Web: www.bibliobihor.ro