Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Descriere generală

Direcţia Social-Comunitară Bihor este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică proprie, finanţată de Consiliul Judeţean Bihor şi aflată în subordinea acestuia, înfiinţată prin hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.71 din 30.05.2007, în conformitate cu prevederile Legii 287/2009, privind Noul Cod Civil, actualizat, şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizat.


Scopul Direcţiei este de a contribui prin activităţi şi acţiuni specifice la îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale persoanelor şi grupurilor dezavantajate din Judeţul Bihor.


Obiectivele Direcţiei sunt următoarele:

- iniţierea de programe, proiecte şi activităţi care să asigure soluţionarea unor probleme social-comunitare de interes judeţean şi regional al colectivităţilor locale;

- identificarea căilor, mijloacelor şi resurselor pentru realizarea programelor şi proiectelor care au ca scop final îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale grupurilor şi persoanelor dezavantajate;

- coordonarea şi sprijinirea procesului de implementare a programelor şi proiectelor de dezvoltare ale comunităţilor locale;

- atragerea şi stimularea participării capitalului privat pentru programele şi proiectele derulate de Direcţie.

- stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriale public-privat.


Anunt 30.03.2020

Regulament DSC 2020

Anunt de participare 2020

PROGRAM ANUAL 2020

Anunt 31.10.2019

Anunt de participare 2019

PROGRAM ANUAL 2019

Regulament DSC 2019

Lista proiectelor care au beneficiat de finanțare nerambursabilă în cursul anului 2019 luna august

Lista proiectelor care au beneficiat de finanțare nerambursabilă în cursul anului 2019 lunile iunie si iulie

Lista proiectelor care au beneficiat de finanțare nerambursabilă în cursul anului 2019 lunile noiembrie si decembrie

Lista proiectelor care au beneficiat de finanțare nerambursabilă în cursul anului 2020 luna aprilie

Lista proiectelor care au beneficiat de finanțare nerambursabilă în cursul anului 2020 luna mai

Lista proiectelor care au beneficiat de finanțare nerambursabilă în cursul anului 2020 luna iunie

Lista proiectelor care au beneficiat de finanțare nerambursabilă în cursul anului 2020 luna augustConducere

Szatmari Beata – Director Executiv


Contact

Str. Parcul Traian nr. 5, Oradea, județul Bihor

Telefon: 0259-432810

Fax: 0259-432810
E-mail: directiasocialcomunitarabihor@yahoo.ro