Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Descriere generală


Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte s-a înfiinţat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Bihor, fiind o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică proprie, susţinută financiar şi aflată în subordinea directă a Consiliului Judeţean Bihor.


Scopul Direcţiei este de a contribui prin activităţi şi acţiuni specifice la dezvoltarea economico-socială şi protejarea patrimoniului cultural al judeţului Bihor şi a comunităţilor judeţului.


Obiectivele Direcţiei sunt următoarele:

- iniţierea de programe, proiecte și activităţi care să asigure în primul rând soluţionarea unor probleme economico-sociale de interes judeţean, dar și a celor de interes local, micro-regional, respectiv regional, al colectivităţilor din aria administrativă a judeţului Bihor;

- identificarea căilor, mijloacelor și resurselor pentru realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare economico-socială a judeţului, de îmbunătăţire a infrastructurii publice și de mediu;

- coordonarea și sprijinirea procesului de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare ale comunităţilor locale, conform planurilor de dezvoltare elaborate şi aprobate;

- sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice, prin oferirea de asistență, consultanță și informaţii;

- stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin în judeţ;

- promovarea imaginii externe a judeţului cât şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel judeţean, naţional şi internaţional precum şi identificarea unor surse de finanţare interne şi externe pentru aceste activităţi;

- promovarea, sprijinirea și implementarea acţiunilor și proiectelor de cooperare transfrontalieră în cadrul Euroregiunii Bihor – Hajdú-Bihar, precum și a parteneriatelor locale transfrontaliere;

- stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriale public – private;

- iniţierea, sprijinirea și realizarea unei strategii de dezvoltare a turismului în jud. Bihor;

- realizarea de proiecte pentru administraţiile locale și judeţene în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile din fonduri ale UE, fonduri guvernamentale și alte surse;

- elaborarea şi coordonarea programelor şi proiectelor de protecţie, revitalizare şi punere în valoare a monumentelor, aflate în domeniul public și privat al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Bihor;

- stabilirea strategiilor şi finanţarea sau cofinanţarea programelor şi publicaţiilor pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă de monumentele istorice;

- realizarea materialelor de promovare a monumentelor, a obiectelor de artă, a ansamblurilor, a siturilor arheologice sau de orice altă natură existente în judeţul Bihor;

- difuzarea de informaţii de interes public privind euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar;

- derularea de programe de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr. 350/2005.Conducere

Poti Csaba - Director Executiv


Contact 


Adresa: Oradea, Str. Parcul Traian, Nr. 5

Telefon: 0741210999

Fax: 0741210999


E-mail: ddipbihor@gmail.com

Web: http://ddipbihor.ro