Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Anunt organizare concurs


 Rezultatul probei –interviu, a concursului organizat în data de 24 februarie 2021-proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor 


COMUNICAREA REZULTATELOR la proba scrisă a concursului organizat în data de 24 februarie 2021-proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor


Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 24 februarie 2021-proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor


COMUNICAT privind rezultatele finale ale concursului organizat în vederea ocupării postului contractual temporar vacant de consilier, gradul I pe perioadă determinată în cadrul Compartimentului administrativ


COMUNICAT privind rezultatele probei scrise a concursului organizat în vederea ocupării postului contractual temporar vacant de consilier, gradul I pe perioadă determinată în cadrul Compartimentului administrativ


REZULTATUL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENŢELOR ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI LA CONCURSULUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI CONTRACTUAL TEMPORAR VACANT DE CONSILIER, GRADUL I PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 15.02.2021-PROBA SCRISĂ


Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporat vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului relații cu consilierii


Comunicat selectie dosare


Concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de consilier, gradul I pe perioadă determinată în cadrul Compartimentului administrativ al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor


Comunicat rezultate testare profesionala


COMUNICAT Privind testarea profesională organizată de Consiliul Județean Bihor în vederea departajării funcționarilor publici care în perioada de preaviz optează pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul instituţii subordonate


A N U N Ţ Privind testarea profesională organizată de Consiliul Județean Bihor în vederea departajării funcționarilor publici care în perioada de preaviz optează pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul instituţii subordonate din lista funcțiilor publice puse la dispoziție conform art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (7) –(8) din OUG nr. 57/2019


Lista functiilor publice vacante corespunzatoare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bihor puse la dispoziția funcționarilor publici, conform art. 519 alin. (7) din OUG nr. 57/2019


COMUNICAT 28.12.2020


COMUNICAT Privind testarea profesională organizată de Consiliul Județean Bihor în vederea departajării funcționarilor publici care în perioada de preaviz au optat/optează pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului financiar contabil - Direcția generală economică din lista funcțiilor publice puse la dispoziție conform art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (7) –(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


A N U N Ţ Privind testarea profesională organizată de Consiliul Județean Bihor în vederea departajării funcționarilor publici care în perioada de preaviz au optat/optează pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului financiar contabil-Direcția generală economică din lista funcțiilor publice puse la dispoziție conform art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (7) –(8) din OUG nr. 57/2019 


COMUNICAT privind rezultatele finale obținute de funcționarii publici care au participat la examenul de testare profesională organizat în vederea departajării funcționarilor publici care în perioada de preaviz optează pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul achiziții publice


COMUNICAT final privind rezultatul probei scrise a examenului de testare profesională pentru ocuparea funcției contractuale de șofer I din cadrul Compartimentului administrativ al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor


COMUNICAT privind rezultatele probei scrise a examenului de testare profesională organizat în vederea departajării funcționarilor publici care în perioada de preaviz optează pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul achiziții publice-Direcția generală economică din lista funcțiilor publice puse la dispoziție conform art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (7) –(8) din OUG nr. 57/2019, 14 decembrie – proba scrisă


COMUNICAT privind rezultatul probei scrise a examenului de testare profesională pentru ocuparea funcției contractuale de șofer I din cadrul Compartimentului administrativ al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor – 11 decembrie 2020 – proba scrisă


Revenire la comunicat


Comunicat privind testarea profesionala pentru functia publica vacanta de consilier achizitii publice clasa I S


Comunicat privind rezultatul selectiei cererilor de inscriere la examenul de testare pentru functia contractuala de sofer


Lista functiilor publice vacante corespunzatoare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bihor puse la dispoziția funcționarilor publici, conform art. 519 alin. (7) din OUG nr. 57/2019, actualizata la data de 08.12.2020


A N U N Ţ Privind testarea profesională organizată de Consiliul Județean Bihor în vederea departajării funcționarilor publici care în perioada de preaviz optează pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul achiziții publice-Direcția generală economică din lista funcțiilor publice puse la dispoziție conform art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (7) –(8) din OUG nr. 57/2019 


Testare pentru funcția contractuală de șofer I din cadrul Compartimentului administrativ al aparatului de specialitate al CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR


Lista functiilor publice vacante corespunzatoare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bihor puse la dispoziția funcționarilor publici, conform art. 519 alin. (7) din OUG nr. 57/2019


Lista functiilor publice vacante corespunzatoare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bihor puse la dispoziția funcționarilor publici


Lista functiilor publice vacante conform art. 519 alin. (9) din OUG nr.57 din 2019


Regulament examen aprobat prin Dispozitia nr.349 din 11.11.2020 


Date cu caracter personal
Informare Privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la concursurile organizate de Consiliul Județean Bihor
FORMULARE

Declaratie pe proprie raspundere cf. OUG nr. 242008

OPIS promovare in grad

Formular de inscriere functionar public

Model de adeverinte

OPIS inscriere concurs promovare in functii publice de conducere

Cererea de inscriere_functie contractuala

OPIS documente inscriere la concurs contractuali

OPIS documente inscriere la concurs de recrutare functie publica

PROCEDURI DE ORGANIZARE SI TESTARE IT
Procedura de organizare si desfasurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice
 in domeniul tehnologiei informatiei la concursurile organizate de catre Consiliul Județean Bihor
Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informațiilor- nivel avansat
Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informațiilor- nivel mediu
REZULTATUL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENȚELOR ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONSILIER I PRINCIPAL - SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informațiilor- nivel baza