Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
P.v. intalnire de lucru tema Ghid de construire in zona montana
Prezentare varianta de ocolire Beius
Proiect de hotarare si informare aprobare Ghid construire in zonele de turism si agrement din zona montana a jud Bihor
Informarea Presedintelui si informatiile privind obiectivul de investitii "Varianta de ocolire Alesd"
Regulament privind intretinerea comuna a drumurilor judetene
Informare si proiect de hotarare privind taxele si tarife locale pentru anul 2021
Informare si proiect de hotarare privind pretul mediu pe tona masa verde pentru anul 2021
Informare si proiect de hotarare privind preturile medii la produse agricole vegetale pentru anul 2021.pdf 
Informare si proiect de hotarare privind regulamentul de circulatie pe drumuri publice judetene vehicule OG 43_1997
Proiect de hotarare APROBARE REGULAMENT - Caiest de Sarcini - PROGRAM TRANSPORT
Proiect de hotarare mofificare si completare HCJB nr.156 din 2019 taxe si tarife locale
Proiect de hotarare mofificare si completare HCJB nr.156 din 2019 taxe si tarife locale
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCJ Bihor nr.231 din 2017 si informarea Presedintelui
Informare si proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJ 294 din 2012
Informare si proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2020
Informare si proiect de HCJ organizare licitatii inchiriere imobile proprietate a Jud Bihor
Informare si proiect de HCJ privind modificarea si completarea HCJB 156_2019.pdf 
Informare si proiect de HCJ pret mediu pe tona masa verde si pret mediu pt unele produse agricole pe anul 2020
Informare si proiect de HCJ pret mediu pt unele produse agricole pe anul 2020
Informare si proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJ 294/2012
Informare si proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul 2020
Proiectul de hotarare si informarea Presedintelui privind aprobarea planului anual de actiune al serviciilor sociale
Proiect HCJ Regulament finantari nerambursabile din bugetul Judetului Bihor
Informare si Proiect de hotărâre privind bugetul pe anul 2019
Informare si Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 133/2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2019,
2019_Proiect HCJ model Caiet sarcini contract furnizare servicii sociale.pdf
Informare si Proiect de hotarare modificare completare anexe 3 si 4 HCJB 294_2012
Informare si proiect de HCJ pret mediu pe tona masa verde si pret mediu pt unele produse agricole pe anul 2019
Informare si Proiect HCJ modificare si completare anexa 3 si 4 HCJB nr.294 din 2012
Propuneri si opinii pt dezbaterea publica din 11 iunie 2018
MINUTĂ La dezbaterea publică din data de 11.06.2018 organizată pentru Proiectul de hotărâre nr. 4902/2018privind aprobarea modelelor cadru ale Caietelor de sarcini și ale Contractelor de furnizare servicii sociale în vederea externalizării furnizării servicii sociale 
Informare si Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor locale 2019
Anunț privind dezbaterea publică organizată în data de 11 iunie 2018
Comunicat dezbatere publică
Informare si HCJ stabilire contributie beneficiari Centrul RAR persoane fara adapost
Informare privind HCJ 115 din 2016
Informare si Proiect HCJ privind aprobarea externalizarii furnizarii de servicii sociale
Informare si Proiect HCJ privind aprobarea Plan anual actiune servicii sociale
Informare si proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.3 a hotararii nr 294 din 2012
Informare si proiect de hotarare privind modificarea anexei hotararii nr 162 din 2014
Informare si proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor
Informare si proiect de hotarare procedura noua externalizare locuinte moderat protejate
Informare si proiect de hotarare procedura noua externalizare locuinte moderat protejate
Informare si Proiect de Hotarare privind transparenta platilor
Informare si proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2018
Proiect de hotarare stabilire pret mediu pe tona de masa verde pentru 2018
Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii la unele produse agricole pe anul 2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului practicat de S.C.Compania de Apă Oradea S.A. pentru serviciul public de canalizare-epurare, în aria de operare
Informare si Proiect hotarare privind aprobarea modelului cadru al Caietului de sarcini si al contractului de furnizare servicii sociale
Informare si Proiect hotarare strategie servicii sociale 2017-2020
Informare si Proiect de hotarare privind modificarea HCJ 161 din 2014 (Strategia pentru dezvoltarea durabila a judetului Bihor pentru perioada 2014-2020
Informare si Proiect de Hotarare Plan actiune 2017_2020 strategie judeteana antidrog
Informare si Proiect de Hotarare privind modificarea anexei HCJB nr.162 din 2014
Proiect repartizare cota 20 la suta
Informare si proiect HCJ priv modificare si completarea anexe 3 si 4 HCJ nr. 294_2012
INFORMARE Proiect HCJ privind stabilirea contributiei beneficiarilor internati la unitati de asistenta medico-sociala subordonate CJB
Proiect buget 2017
INFORMARE Proiect de hotarare privind stabilirea componentei nominale a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism
INFORMARE Proiect de hotarare privind intentia CJ Bihor de a implementa PROGRAMUL FAMILY CARD
Proiect de hotarare privind intentia CJ Bihor de a implementa PROGRAMUL FAMILY CARD
Proiect de hotarare privind aprobarea PLAM judetul Bihor 2016_2020 revizuit
Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2017
Proiect de hotarare stabilire pret mediu pe tona de masa verde pentru 2017
Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii la unele produse agricole vegetale pe anul 2017
Proiect de hot modificarea si completarea Anexei Hotararii CJB nr. 162_2014
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr. 1, nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii nr. 294 din 21.12.2012, privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și Programului de Transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019, în Județul Bihor, modificată și completată prin HCJ nr. 47/2013, HCJ nr. 132/2014, HCJ nr. 96/2016
Proiect de act normativ privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare
Informare Proiect de act normativ privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare
Informare Proiect de hot. aprobarea planului local de actiune pentru mediu pentru Judetul Bihor 2016_2020 revizuit
Proiect hot. privind aprobarea planului local de actiune pentru mediu pentru Judetul Bihor 2016_2020 revizuit
Proiect hot privind aprobarea model cadru Caiet sarcini si Contract furnizare servicii sociale in vederea organizarii unei noi proceduri de externalizare
Aducere la cunostinta publica proiect de hot priv aprobarea modelului cadru Caiet de sarcini si Contract furnizare serv sociale
Informare proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea in zona drumurilor publice a panourilor publicitare 
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul judetului Bihor pe anul 2016, al DGASPC
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexelor nr.3 si nr.4 ale Hotarârii nr.294 din 21.12.2012, privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini si Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judetul Bihor, modificata si completata prin HCJ nr. 47/2013, HCJ nr. 132/2014 si HCJ nr. 245/2015
Informare proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexelor nr.3 si nr.4 ale Hotarârii nr.294 din 21.12.2012
Informare proiect HCJ Bihor aprobarea taxelor locale taxelor speciale si tarifelor pentru 2016
Proiect HCJ Bihor privind aprobarea taxelor locale taxelor speciale si tarifelor pentru 2016
Proiect de hot priv stabilirea preturilor medii la unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2016
Proiect de hot stabilirea pretului mediu pe tona de masa verde obtinuta de pe pajiste pt anul fiscal 2016 pt jud Bihor
Informare proiect hot. privind stabilirea pretului mediu pe tona de masa verde
Informare proiect hot priv stabilirea preturilor medii la unele produse agricole vegetale
EXPUNERE DE MOTIVE Ia Proiectul de Hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr.4 a Hotararii nr. 294 din 21.12.2012, privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini si Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, in Judetul Bihor
Proiect Hot. model cadru al Caietului de Sarcini si al Contractului de furnizare servicii sociale pt organizarea unei noi proceduri de externalizare servicii sociale din subordinea DGASPC Bihor
Informare proiect Hot aprob model cadru al Caietului de sarcini si al Contractului de furnizare servicii sociale pt organizarea unei noi proceduri de externalizare servicii sociale subordinea DGASPC Bihor
Proiect Hot privind modificarea si completarea anexei nr. 3 si 4 ale Hot 294 din 2012
Informare privind proiect Hot modificare anexa 3 si 4 ale Hot 294 din 2012
Proiect pentru aprobarea tarifelor de elaborare proiecte management pastoral de catre Camera Agricola Bihor
Proiect hot modificare Regulament emitere a avizului din partea Custodelui -CJB pentru activitati pe teritoriul siturilor Natura2000 si aprobarea Nomenclatorului de tarife pentru lucrari
DGASPC Bihor -Anexe Plan Anual actiune privind serviciile sociale la nivelul judetului Bihor 2015
Proiect DGASPC Plan anual
Anunt transparenta 19 februarie 2015
EXPUNERE DE MOTIVE Privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judetean Bihor Nr.162/2014 pentru stabilirea tarifelor de transport pe traseele atribuite prin şedintele din 08.08.2014 respectiv 19.09.2014, cuprinse in Programul Judetean de Transport-public de persoane pentru perioada 2013-2019