Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
02.2021 proiect de hotarare privind suspendarea indicatorilor de performanta financiari pe durata mandatelor interimare a membrilor CA al RA Aeroportul Oradea.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare al Bibliotecii Gh Sincai ptr imobil situat ]n sat Baile Felix.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind respingerea plangerilor prealabile inregistrate la CJB sub nr. 2496 din 2021, 2497 din 2021, 2613 din 2021, 2614-2021, 2615-2021 site.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind respingerea plangerilor prealabile inregistrate la CJB sub nr. 2354 din2021 si 2469 din 2021 site.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr. 4064 din 18.02.2021 impotriva HCJB nr. 6 din 2021 site.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr 2237 din 2021 site.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA si a sumelor aferente din impozitul pe venit.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind numirea unui administrator neexecutiv provizoriu in Consiliul de administratie al RA Aeroportul Oradea.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind neexercitare preemtiune ptr spatiul str. Mihail Kogalniceanu nr. 16 et. 2 site.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei de Evidenta a Persoanelor a Judetului Bihor.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind incheierea contractului de comodat intre jud BH si Inspectoratul judetean de politie Bihor.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean in Consiliul Director al Fundatiei de Protejare a monumantelor istorice.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de asigurare a managementului la Regia autonoma Aeroportul Oradea.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de selectie a administratorului societatii Paza si Protectie Bihor SRL.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de asociere in participatiune nr. 20 din 2019 site.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la Acordul de parteneriat legalizat sub nr. 21 din 2019 site.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind actualizarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nt. 239 din 18.12.2020.pdf
02.2021 proiect de hotarare privind acordul CJB pentru scoatere definitiva din gestiunea Bibliotecii a bunurilor culturale comune 22.340 unitati de biblioteca.pdf
02.2021 Informarea presedintelui ATOP asupra eficientei serviciului politienesc pentru trim IV 2020.pdf
02.2021 Informarea ATOP asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice a comunitatii trim IV 2020.pdf
02.2021 Informare privind Raportul de activitate al Comisiei pentru protectia copilului pe anul 2020.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind transformarea a 2 posturi din cadrul Compartimentului Revista Varad al Bibliotecii Gh Sincai site.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare al Filarmonicii ptr spatiu str. Moscovei 5.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare Muzeu asupra spatii imobil str Aurel Lazar 13 si constituire folosinta ADI Ecoland.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr. 708 din 2021 inaintata de catre dl Stoicovici Geanini Catalin site.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr. 1429 din 20.01.2021 inaintata de Sindicatul National din Cultura _ FAIR ptr site.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr. 1419 din 20.01.2021 inaintata de Sindicatul National din cultura - FAIR ptr site.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr. 1417 din 2021 inaintata de Sindicatul National din cultura site.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr. 1411 din 2021 inaintata de Sindicatul National din Cultura FAIR site.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr 811 din 2021 inaintata de catre dl Kover Robert Laszlo site.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr 1114 din 2021 inaintata de Sindicatul National din Cultura FAIR site.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind respingere plangere prealabila nr 1415 din 20.01.2021 inaintata de Sindicatul National din Cultura - FAIR ptr site.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 15 din 2020.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 13 din 30.08.2018.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 103 din 2019.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind masuri PST.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind disponibilizarea unor bunuri din patrimoniul privat al jud Bihor.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in consiliul administrativ al Teatrului Regina Maria Oradea.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Consiliul Consultativ la UAMS de Psihiatrie Nucet.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Colegiul Director al D.E.P..pdf
01.2021 proiect de hotarare privind desemnarea unui cenzor in comisia de cenzori a Biroului Regional pentru cooperare transfrontaliera.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CJB in Comisia Judeteana ptr stabilirea dreptului de proprietate privata terenuri.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor CJB in consiliul de administratie al Spitalului de Psihiatrie Nucet.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind declansarea procedurii de expropriere etapa a doua teren Bulz.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind cuprinderea in domeniul public al Judetului Bihor a bunurilor asumate de operatorul Compania de Apa Oradea SA.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind constatarea incetarii si vacantarea unui mandat de consilier judetean.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind completarea art. 1 al HCJB 2 din 2021.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind avizarea favorabila a unei variante pentru obiectivul de investitii Varianta de ocolire Alesd Sud.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de continuare a externalizarii serviciilor sociale.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind aprobarea participarii DGASPC Bihor in cadrul proiectului Centre comunitare integrate.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii ale Societatii Paza si Protectie Bihor SRL.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-ec actualizati pentru obiectivul Modernizare DJ 767B din DN 76 Tasad-Copacel-Serghis.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico ec actualizati pentru Reabilitare DJ 767 Dobresti-Varciorog.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la acordul de asociere incheiat pentru achizitie actalizare SF obiectivul de investitii Drum expres Oradea-Arad.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind aprobarea Retelei Unitatilor de invatamant special la nivelul Judetului Bihor pentru anul scolar 2021-2022.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind acordul CJB pentru scoaterea definitiva din gestiune Biblioteca Judeteana Gh. Sincai bunuri culturale.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie imobiliara a Societatii Velta Prod SRL.pdf
01.2021 proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie imobiliara a Societatii Royal Estates & Buildings SRL.pdf
01.2021 proiect de hotarare aprobare utilizare excedent din buget anul 2020 .pdf
01.2021 Proiect de hotarare respingere plangere prealabila 797_2021 .pdf
01.2021 Proiect de hotarare drept de trecere teren domeniu public Haieu.pdf
01.2021 PH respingere plangere prealabila 28864 din 29 12 2020.pdf
01.2021 PH privind salariile de baza pt aparatul de specialitate si subordonate.pdf
» ARHIVA PROIECTE 2020
» ARHIVA PROIECTE 2019
» ARHIVA PROIECTE 2018
» ARHIVA PROIECTE 2017