Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
43 H 43 DIN 28.01.2021 PRIVIND TRANSFORMAREA A DOUĂ POSTURI DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI REVISTA DE CULTURĂ „VÁRAD” ORADEA AL BIBLIOTECII JUDEȚENE „GHEORGHE ȘINCAI” BIHOR. 2021-01-28
42 H 42 DIN 28.01.2021 PRIVIND COMPLETAREA ART.1 AL HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR.2/2021 2021-01-28
41 H 41 DIN 28.01.2021 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2021-01-28
40 H 40 DIN 28.01.2021 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR ÎN COMISIA JUDEȚEANĂ BIHOR PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR. 2021-01-28
39 H 39 DIN 28.01.2021 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE SOCIETĂȚII PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L. 2021-01-28
38 H 38 DIN 28.01.2021 PRIVIND DISPONIBILIZAREA UNOR BUNURI DIN PATRIMONIUL PRIVAT AL JUDEȚULUI BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI TRANSMITEREA ACESTORA FĂRĂ PLATĂ, CĂTRE ALTE INSTITUȚII PUBLICE/AUTORITĂȚI PUBLICE 2021-01-28
37 H 37 DIN 28.01.2021. PRIVIND APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURII DE EXPROPRIERE ETAPA A DOUA, A TERENURILOR ÎN SUPRAFAȚĂ DE: 752 MP NR.CADASTRAL 53399 ÎNSCRIS ÎN CF NR.53399 BULZ; 77 MP NR.CADASTRAL 51459 ÎNSCRIS ÎN CF NR.51459 BULZ; 2 MP NR.CADASTRAL 53159 ÎNSCRIS ÎN CF NR.53159 BULZ; 20 MP NR.CADASTRAL 53158 ÎNSCRIS ÎN CF NR.53158 BULZ; 58 MP NR.CADASTRAL 50213 ÎNSCRIS ÎN CF NR.50213 BULZ; 2 MP NR.CADASTRAL 50165 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 50165 BULZ; 14 MP NR.CADASTRAL 50652 ÎNSCRIS ÎN CF NR.50652 BULZ ȘI 10 MP NR.CADASTRAL 50786 ÎNSCRIS ÎN CF NR.50786 BULZ, PROPRIETATEA PRIVATĂ A UNOR PERSOANE FIZICE, AFECTATE DE CORIDORUL DE EXPROPRIERE A LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ:”CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL CRIȘUL REPEDE ÎN LOCALITATEA BULZ, JUD. BIHOR” 2021-01-28
36 H 36 DIN 28.01.2021PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAŢIE IMOBILIARĂ AUTENTIFICATĂ PRIN ÎNCHEIEREA NR. 1875 DIN 10 DECEMBRIE 2020, A SOCIETĂȚII VELTA PROD S.R.L. ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR, A TERENURILOR INTRAVILANE ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 625 MP, SITUATE ÎN COMUNA BUDUREASA, JUDEȚUL BIHOR, ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 764A, AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2021-01-28
35 H 35 DIN 28.01.2021 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAŢIE IMOBILIARĂ AUTENTIFICATĂ PRIN ÎNCHEIEREA NR. 1888 DIN 15 DECEMBRIE 2020, A SOCIETĂȚII ROYAL ESTATES 2021-01-28
34 H 34 DIN 28.01.2021 PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR PENTRU SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN GESTIUNEA BIBLIOTECII JUDEȚENE „GHEORGHE ȘINCAI” BIHOR – ORADEA, A BUNURILOR CULTURALE COMUNE 1.680 UNITĂȚI DE BIBLIOTECĂ - CĂRȚI ȘI TRANSFERUL LOR DEFINITIV SUB FORMĂ DE DONAȚIE ÎN FAVOAREA PAROHIEI REFORMATE ORADEA - EPISCOPIA BIHOR 2021-01-28
33 H 33 DIN 28.01.2021 PRIVIND CUPRINDEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR A BUNURILOR REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE INVESTIȚII ASUMATE DE OPERATORUL S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. PRIN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII 2021-01-28
32 H 32 DIN 28.01.2021 PRIVIND REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR ASUPRA UNOR SPAȚII DIN IMOBILUL SITUAT ÎN ORADEA, STR. AUREL LAZĂR NR.13 ȘI CONSTITUIREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASUPRA ACESTORA, ÎN FAVOAREA A.D.I. ”ECOLAND”, A.D.I. ”ECOLECT GROUP” ȘI A.D.I. ”AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BIHOR” ÎN SCOPUL GESTIONĂRII EFICIENTE A DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2021-01-28
31 H 31 DIN 28.01.2021 PRIVIND REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL FILARMONICII DE STAT ORADEA ASUPRA UNUI SPAȚIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN ORADEA, STR. MOSCOVEI NR.5 ȘI CONSTITUIREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA ACESTUIA, ÎN FAVOAREA ȘCOLII DE ARTE ”FRANCISC HUBIC” ORADEA, ÎN SCOPUL GESTIONĂRII EFICIENTE A DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2021-01-28
30 H 30 DIN 28.01.2021 PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE TRECERE, ASUPRA UNEI PARȚI DIN TERENUL AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR, SITUAT ÎN LOCALITATEA HAIEU, COMUNA SÂNMARTIN, NUMĂR CADASTRAL 63224, ÎN FAVOAREA DOMNULUI GEORGE GABRIEL BOLOGAN – PROPRIETAR AL IMOBILULUI IDENTIFICAT ÎN C.F. NR. 64547, NUMĂR CADASTRAL 64547 SÂNMARTIN 2021-01-28
29 H 29 DIN 28.01.2021 PRIVIND LUAREA UNOR MĂSURI DE GESTIONARE ȘI ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL 2021-01-28
28 H 28 DIN 28.01.2021 PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 1411/20.01.2021, ÎNAINTATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL DIN CULTURĂ – FAIR 2021-01-28
27 H 27 DIN 28.01.2021 PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 1415/20.01.2021, ÎNAINTATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL DIN CULTURĂ – FAIR 2021-01-28
26 H 26 DIN 28.01.2021 PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 1417/20.01.2021, ÎNAINTATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL DIN CULTURĂ – FAIR 2021-01-28
25 H 25 DIN 28.01.2021 PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 1419/20.01.2021, ÎNAINTATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL DIN CULTURĂ – FAIR 2021-01-28
24 H 24 DIN 28.01.2021 PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 1429/20.01.2021, ÎNAINTATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL DIN CULTURĂ – FAIR 2021-01-28
23 H 23 DIN 28.01.2021 PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL LA NIVELUL JUDEȚULUI BIHOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 2021-01-28
22 H 22 DIN 28.01.2021 PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 708/13.01.2021, ÎNAINTĂ DE CĂTRE DL. STOICOVICI GEANINI CĂTĂLIN 2021-01-28
21 H 21 DIN 28.01.2021 PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 811/14.01.2021, ÎNAINTĂ DE CĂTRE DL. KOVER ROBERT LASZLO 2021-01-28
20 H 20 DIN 28.01.2021 PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 1114/18.01.2021 ÎNAINTATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL DIN CULTURĂ – FAIR 2021-01-28
19 H 19 DIN 28.01.2021 PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 797/14.01.2021, ÎNAINTATĂ DE CĂTRE DL. SARKADY ZSOLT CSABA 2021-01-28
18 H 18 DIN 28.01. 2021 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 13 DIN 30.08.2018 PRIVIND STABILIREA COMPONENȚEI COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR 2021-01-28
17 H 17 DIN 28.01.2021 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN COLEGIUL DIRECTOR AL DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEȚULUI BIHOR 2021-01-28
16 H 16 DIN 28.01.2021 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI ”REGINA MARIA” ORADEA 2021-01-28
15 H 15 DIN 28.01.2021. PRIVIND DESEMNAREA UNUI CENZOR, REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, ÎN COMISIA DE CENZORI A BIROULUI REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ORADEA PENTRU GRANIȚA ROMÂNIA-UNGARIA 2021-01-28
14 H 14 DIN 28.01.2021 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL CONSULTATIV LA UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PSIHIATRIE NUCET 2021-01-28
13 H 13 DIN 28.01.2021. PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI DE PSIHIARIE NUCET 2021-01-28
12 H 12 DIN 28.01.2021PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 103 DIN 30.07.2019 PRIVIND CONSTITUIREA U.A.T JUDEȚUL BIHOR CA ȘI UNITATE DE ACHIZIȚII CENTRALIZATĂ PENTRU ORGANIZAREA, DERULAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A ACORDURILOR–CADRU PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR ȘI A ACORDURILOR- CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI ÎN PERIOADA 2019-2021 PENTRU UN NUMĂR DE 99 U.A.T-URI DIN JUDEȚUL BIHOR CARE NU ȘI –AU ASUMAT RESPONSABILITATE ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI 2021-01-28
11 H 11 DIN 28.01.2021 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR NR.15 DIN 28.01.2020 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 50.000.000 LEI 2021-01-28
10 H 10 DIN 19.01.2021 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR ÎN CADRUL PROIECTULUI CU TITLUL ”CENTRE COMUNITARE INTEGRATE: PROGRAM STRATEGIC DE CREȘTERE A ACCESULUI POPULAȚIEI VULNERABILE LA SERVICII SOCIO-MEDICO-EDUCAȚIONALE DE CALITATE” – COD PROIECT PN4049, FINANȚAT PRIN PROGRAMUL ”DEZVOLTARE LOCALĂ, REDUCEREA SĂRĂCIEI ȘI CREȘTEREA INCLUZIUNII ROMILOR” , GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014 – 2021 2021-01-19
9 H 9 DIN 19.01.2021 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE CONTINUARE A EXTERNALIZĂRII SERVICIILOR SOCIALE PENTRU CONTRACTELE DE FURNIZARE SERVICII SOCIALE 2021-01-19
8 H 8 DIN 19.01.2021 PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR SUB NR. 28864/29.12.2020 2021-01-19
7 H 7 DIN 19.01.2021 PRIVIND SALARIILE DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ȘI PERSONALUL INSTITUȚIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ALE CĂROR SALARII AU FOST STABILITE PRIN HOTĂRÂRE A CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 2021-01-19
6 H 6 DIN 19.01.2021 PRIVIND AVIZAREA FAVORABILĂ A UNEI VARIANTE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,,VARIANTA DE OCOLIRE ALEȘD SUD” 2021-01-19
5 H 5 DIN 19.01.2021 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI AFERENȚI OBIECTIVULUI: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 767 DOBREȘTI – VÂRCIOROG, SECTOR DE LA KM 10 940 LA 27 500, L= 16,560 KM” 2021-01-19
4 H 4 DIN 19.01.2021 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI AFERENȚI OBIECTIVULUI: „MODERNIZARE DJ 767B DIN DN 76- TĂȘAD – COPĂCEL- SERGHIȘ – DJ 767, KM 0 000 – 19 779, L= 19,779 KM.” 2021-01-19
3 H 3 DIN 19.01.2021 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA ACORDUL DE ASOCIERE ÎNCHEIAT ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII ÎN COMUN A SERVICIILOR DE ACTUALIZARE AL STUDIULUI DE FEZABILITATE AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: ”DRUM EXPRES ORADEA-ARAD” 2021-01-19
2 H 2 DIN 19.01.2021 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII EXCEDENTULUI ANUAL AL BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIŢIULUI BUGETAR AL ANULUI 2020 2021-01-19
1 H 1 DIN 19.01.2021 PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII ŞI VACANTAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER JUDEŢEAN 2021-01-19

» Arhiva hotarâri 2020 » Arhiva hotarâri 2019 » Arhiva hotarâri 2018 » Arhiva hotarâri 2017 » Arhiva hotarâri 2016 » Arhiva hotarâri 2015