Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
Nr. Titlu proiect
1 Instalaţie pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile -biomasă, în localitatea Săcuieni, judeţul Bihor
2 Înfiinţare Centru de Pregătire pentru salvatori montani în jud.Bihor beneficiind de experienţa elveţiană din St.Gallen
3 Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice
4 “INTRODUCEREA DE SISTEME ȘI STANDARDE COMUNE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN JUDEȚUL BIHOR PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR ORIENTATE CĂTRE BENEFICIARI ÎN CONCORDANȚĂ CU SCAP – ACRONIM ISOBIHOR” Cod SIPOCA 475/Cod MySMIS 1197675 Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bihor - faza I
6 RA Aeroportul Oradea - Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare
7 Modernizare DJ191 Marghita - Tăşnad
8 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în Judeţul Bihor - grupul I
9 Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în Județul Bihor - grupul II
10 Managementul conservativ al Siturilor Natura 2000 aflate în custodia Muzeului Ţării Crişurilor
11
Lume fără frontiere – construirea unei rețele de fibră optică între Microregiunea Békés și județul Bihor (Boundless World)
Acronim: FONGA
12
Stabilirea unei strategii de lungă durată privind alimentarea cu apă potabilă și monitorizarea sistemului în regiunea Érmellék - Valea Ierului (Establishment of a long-distance drinking water supply strategy and monitoring system in the Érmellék – Valea Ierului Regions)
Acronim: IERWATER
13 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – etapa a III-a
14 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţa din Transilvania de Nord – etapa a II-a
15 Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor (CNIPT Bihor) 
16 Călător prin Bihor
17 Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 763 Sudrigiu – Padiş (limita județului Cluj)
18
(Bihar Countie’s Health Care Contribution)
Acronim: BIHARMED  

19 Rețea media transfrontalieră pentru canale de comunicare eficientă (Cross Border Media Network for Efficient Communication Channels)
20 Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile protejate din Bihor şi Hajdu Bihar (Infrastructure setting of the environment in the protected areas in Bihor and Hajdu Bihar)
21
Program de cercetare în Euroregiunea Hajdu Bihar pentru cunoaşterea stării hidrogeologice a corpurilor de apă termală transfrontaliere  
Acronim: BIWATERM
22 Cunoștințe nelimitate – cooperare pe piața muncii în domeniul turismului
Acronim: FORTUR
23 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – etapa I
24
Platforma de C&D româno-maghiară pentru sustinerea proiectelor de cercetare în domeniul clădirilor inteligente
Acronim: IntelBuild