Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
» Organigrama Consiliului Judeţean Bihor» Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor» Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bihor» Codul etic al personalului din cadrul Consiliului Judeţean Bihor» Cabinetul președintelui» Administrator public» Serviciul centrul național de informare și promovare turistică Bihor» Biroul promovare și acțiuni turistice» Compartimentul de informare turistică» Compartimentul corp control» Serviciul juridic contencios» Compartimentul ghișeul unic» Serviciul audit intern» Compartimentul relații cu presa, imagine» Serviciul relații cu consilierii și relații externe» Serviciul monitorizarea instituțiilor subordonate» Direcția de administrare a patrimoniului public și privat
» Director Direcția de administrare a patrimoniului public și privat» Serviciul administrarea patrimoniului» Serviciul administrativ
» Direcția generală economică
» Director Direcţia Generală Economică» Serviciul financiar contabil» Compartimentul coordonarea consiliior locale, derulare programe și ajutoare» Serviciul achiziții publice» Biroul resurse umane» Compartimentul monitorizarea instituțiilor subordonate
» Direcția generală tehnică
» Director Direcţia Generală Tehnică» Manager Public» Serviciul tehnic investiții» Compartimentul drumuri județene» Compartimentul informatică» Serviciul transport» Biroul autoritatea județeană de transport» Compartimentul unitate județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice» Compartimentul mediu
» Direcția arhitect șef
» Arhitect şef» Serviciul disciplină în construcții și autorizații de construire» Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului» Compartimentul GIS

Proiecte în derulare

Instituții subordonate

Educație

Cultură

Asistență socială

Unități sanitare

Alte servicii de interes public

Societăți comerciale și regii autonome

Fundații și asociații