Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
Profil administrativ– teritorialImage title


Aşezare geografică

Judeţul Bihor este situat în partea de vest a ţării, fiind un judeţ de frontieră, învecinat la nord cu judeţul Satu-Mare, la est cu judeţele Sălaj, Cluj şi Alba, la sud cu judeţul Arad, iar pe partea de vest cu Ungaria.

Suprafață

Judeţul Bihor se desfăşoară pe o suprafaţă de 7.544 km2, fiind situat pe locul 5 între județele României ca întindere.

Populaţie

Populaţia judeţului înregistra 575.398 locuitori în anul 2011, reprezentând 22,1% din populaţia regiunii Nord - Vest, distribuită pe o suprafaţă de  7.544 km2. Distribuţia pe medii de locuire este unitară, 49,1% (283.042 locuitori) din populaţia judeţului locuind în mediul urban şi 50,8% (292.356 locuitori) din populaţie locuind în mediul rural. Repartiţia pe grupe de sex arată că predomină populaţia feminină, însă diferenţa dintre cele două sexe nu este semnificativă (48,6% bărbaţi, 51,4% femei). Populaţia judeţului a scăzut în ultima perioadă,  înregistrând o reducere de 0,5% faţă de anul 2006 (reprezentând aproximativ 3.000 de locuitori). Densitatea populaţiei diferă în cadrul judeţului Bihor din cauza reliefului muntos către partea de vest. Densitatea medie a populaţiei judeţului este de 78,5 locuitori/km2, aproximativ egală cu media regiunii (79,5 locuitori/km2  în 2010) şi mai scăzută faţă de media naţională de 89,6 locuitori /km2.

Unităţi administrativ-teritoriale

Judeţul Bihor este format din 101 unităţi administrativ-teritoriale, din care patru municipii, şase oraşe şi 91 de comune. Reşedinţa judeţului este în municipiul Oradea , localitate de rangul 1 în sistemul naţional de aşezări, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea IV, Reţeaua de localităţi. Localităţi de rangul 2 sunt municipiile Beiuş, Marghita, Salonta, iar localităţi de rangul 3 sunt oraşele Aleşd, Nucet, Săcueni, Ştei, Valea lui Mihai şi Vaşcău.

  Sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bihor 2014-2010